logo - Nieuwbouw Utrecht
SLUIT

Duurzaamheid

Duurzaamheid

GROEN, GROENER, GROENST

In Wisselspoor is groen synoniem voor vooruitgang en gezondheid. Nieuwe technieken zijn de standaard. We bouwen met de natuur en brengen de tuin weer terug. Met net wat minder auto’s en net wat meer lucht.

Woon of werk je in Wisselspoor? Dan ben je onderdeel van een duurzame omgeving waarin ruime aandacht is voor circulariteit. Dat zie je terug in de wijk en de woningen, maar ook in de mensen en de manier waarop zij met elkaar verbonden zijn. Het is een gebied dat zich continue aanpast aan de wensen van de gebruikers en waarin letterlijk ruimte is voor groen, water circulariteit en duurzame oplossingen.

Bomen

Bomen zijn een vast gegeven in de wijk. Zij bieden zuurstof, koelte en beschutting. Bovendien houden zij het woongebied groen.

Biodiversiteit

Bij de uitwerking van het ontwerp van het openbaar gebied en de gebouwen is extra aandacht besteed aan biodiversiteit en ecologie. Zo worden nestkasten voor verschillende vogelsoorten in de gebouwen opgenomen. Ook de egel en diverse insectensoorten krijgen een plek in het plan. De habitatwensen van de soorten zijn afgestemd op het ontwerp van de openbare ruimte. Daarnaast komt er een Spoorpark met een grote wadi als retentievijver ten behoeve van klimaatadaptatie. De wadi heeft naast een ecologische functie, ook een rol in de buffering van water ten tijde van piekbuien of droogte.

Toekomst bestendige woningen en omgeving

Circulariteit komt onder meer terug in de toepassing van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en een gecombineerd systeem van warmte-koudeopslag en een eigen energiesysteem wat gebruik maakt van elektriciteit en duurzame en hernieuwbare warmtebronnen als water, lucht en zon. Daarnaast zie je de stukken spoor, bielzen, wissels en stootblokken terug in de straten. Andere materialen krijgen een nieuwe bestemming

Sociale duurzaamheid

De toekomstbestendigheid van Wisselspoor wordt ook bepaald door de mensen die er wonen, werken en recreëren. De wijk biedt ruimte aan een diverse groep bewoners en gebruikers, en draagt bij aan hun onderlinge verbondenheid. Zo ontstaat een betrokken samenleving, die de kwaliteit van de wijk hoog houdt.